دکتر عمار ملکی

محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب بود که با انقلاب فرهنگی و بسته شدن دانشگاه ها، از این سمت برکنار شد.

نرگس محمدی، بر سر مزار او گفت که او به لقب “اولین رئیس دانشگاه تهران” هیچ اهمیتی نمی‌داد. او توضیح داد که آقای ملکی یک عمر برای آزادگی جنگید و باید او را “اولین مبارز علیه استبداد بعد انقلاب” خواند:

“دکتر ملکی در میان مردم زیست و در میان مردم مرد. ببینید چه کسانی بر سر مزار او گریه می‌کنند. مادر مصطفی کریم‌بیگی، مادر 
دکتر محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب، درگذشت.«عمار ملکی» فرزند دکتر ملکی با تایید این خبر در حساب کاربری توییتر خود نوشت: «چراغ خانه خاموش شد، حسرت دیدار ابدی گشت. هنوز سر از سوگ مادر برنداشته بودیم که پدرم، جان و جانان جدامانده من، درگذشت. مبارز خستگی‌ناپذیر راه آزادی و یاور آزادیخواهان ایران به آرامش ابدی رسید.»عمار ملکی چندی قبل مادرش «قدسی میر معز» را نیز از دست داده بود.دکتر محمد ملکی  در بیستم تیرماه ۱۳۱۲ در تهران به دنیا آمد و در تمام سال‌های تحصیل و فعالیت‌های خود به مبارزه مشغول بود.
دوران سرپرستی دانشگاه تهران توسط او  تنها دوره‌ای بود که به اصرار او به صورت شورایی متشکل از استادان، دانشجویان و کارمندان اداره می‌شد و این شوراها، خود رئیس دانشکده و در نهایت رئیس دانشگاه را تعیین می‌کردند.

محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران و از منتقدان سرسخت حکومت ایران، در ۸۷ سالگی درگذشت. او روی شانه‌های نرگس محمدی و شهناز اکملی فعالان حقوق بشر و شماری دیگر از دوستدارانش تشییع شد.

امروز چهارشنبه ۱۲ آذر، عمار ملکی، پسرش، خبر درگذشت او را اعلام کرد.

در تصاویری که منتشر شده نرگس محمدی که به تازگی از زندان آزاد شده، در مراسم تشییع زیر تابوت او را گرفته و فریاد “لا اله الى الله” سر می‌دهد و می‌گوید “درود بر مرد آزادی‌خواه ایران، مجاهد نستوه دکتر محمد ملکی” و دیگران شعارهای او را تکرار می‌کنند.

شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم‌بیگی، از کشته شدگان اعتراضات ۱۳۸۸ هم در این مراسم حضور دارد و زیر تابوت را گرفته است.عبد الحمید معصومی  یکی از منتقد ین در صفحه قیس بوکش  نوشت : انا لله و انا الیه راجعون
درگذشت پیر آزادیخواهی، مبارز خستگی ناپذیر و دوست و همراهی صدیق “دکتر محمد ملکی”؛ که عمر شریف خود  را جهت برقراری آزادی، دمکراسی و کرامت انسانی صرف کرد و در این راه مشقات بسیاری متحمل گردید ضایعه‌ای بس عمق است.
درگذشت این اسطوره مقاومت، اعتدال‌طلبی و دمکراسی‌خواهی را به تمامی آزادی‌خواهان میهنمان؛ بخصوص فرزند برومند ایشان “دکتر عمار ملکی” تسلیت عرض کرده و برای آن عزیز علو درجات مسئلت داریم.
بطور قطع یاد و خاطره آن عزیز  در حافظه تاریخی این مرز و بوم  باقی خواهد ماند و الگویی برای مبارزان آزادی و دمکراسی‌خواهی قرار میگیرد.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sky.homeinteriorphotoframe

According to Rumi-Rumi: May it be forbidden in this regard because the people should prevail. God wanted to take the razor from the hands of these drunkards so that others would not be harmed.
The verdict is often right because they often give .. They took the razor from the hand of the thief
..
You just think about how an alcoholic walks with two legs when he reaches old age.
Alcoholics ingest alcohol directly into their bloodstream because the body cannot analyze it to excrete alcohol.
It has to expel this dangerous toxin from the body in 3 ways. 1) through urine 2) through the sweating of an alcoholic 3)
Through breathing.
This is why a person’s mouth will smell of alcohol until the alcohol is expelled from the body. There are people who say we consume
But we eat less, but they are unaware that eating too little will lead to overeating.

This is because people who drink alcohol become deficient in potassium over time, and this deficiency of PET…

You just think about how an alcoholic walks with two legs when he reaches old age.
Alcoholics ingest alcohol directly into their bloodstream because the body cannot analyze it to excrete alcohol.
It has to expel this dangerous toxin from the body in 3 ways. 1) through urine 2) through the sweating of an alcoholic 3)
Through breathing.
This is why a person’s mouth will smell of alcohol until the alcohol is expelled from the body. There are people who say we consume
But we eat less, but they are unaware that eating too little will lead to overeating.

This is because people who drink alcohol become deficient in potassium over time, and it is the lack of potassium in the body that forces people to overindulge.

So if we look at the matter chronologically, drop by drop, it becomes the sea.
Alcohol speeds up blood circulation and this property of alcohol seems to be very good
. If it does not have more destructive effects, but unfortunately it has, and that is when the speed of blood circulation increases.

Before we start discussing Quinn and its troubles like psychedelics, we need to know
Even in psychology, there are two different kinds of opinions and hundreds of different ways of thinking about drugs and everything else.
A group like the father of psychology, Freud, who, like Rumi, viewed every phenomenon in the world from a high point of view with a broad view, believed that it should not be taken lightly and that some drugs could be made available to drug addicts provided they were treated and controlled for free. Made available to them
It was Freud at the time
In the United States, drugs and cocaine derivatives were sold cheaply in drugstores
Until Freud gave his controversial opinion about celestial stars
They play an essential role in our role and personality, and the doctor can seek help from the month and year in which the patient was born for treatment.

It was only after he expressed his opinion that he began to be criticized, and the opportunity fell to other psychologists to discredit him.
It should be noted that in the world, this method is used only in China, and some psychologists in the East were able to treat their patients well.
The role and influence of the stars in our lives
In addition, Freud had given theories about the psychoanalysis of religion and the subconscious mind, as well as sexual instincts, which were later criticized by psychologists such as Jung and John McCurry and proved to be wrong. Freud has no scientific value. Freud, as he himself admits, has been unable to comprehend mystical and mystical experiences, while in the eyes of many people these experiences are the source of religious feelings.
Criticizing Freud’s theory of sex, Jung says: “This belief only expresses an aspect of reality because man is not only under the pressure of sexual instinct, but there are other instincts as well.” In biology, for example, nutrition instinct is as important as sexual instinct. In primitive societies, although gender plays a role, nutrition occupies a much larger place, and food is the most important attraction of primitive human desire.

In addition, Freud had theories about the psychoanalysis of religion and the subconscious mind, as well as sexual instincts, which were later reviewed by psychologists such as Jung and John McQuary, and proved to be wrong, and these books have no scientific value. He himself admits that he has been unable to comprehend mystical and mystical experiences, while for many people these experiences are the source of religious feelings.
Criticizing Freud’s theory of sex, Jung says: “This belief only expresses an aspect of reality because man is not only under the pressure of sexual instinct, but there are other instincts as well.” In biology, for example, nutrition instinct is as important as sexual instinct. In primitive societies, although gender plays a role, nutrition occupies a much larger place, and food is the most important attraction of primitive human desire. There are other societies – meaning civilized societies – in which power plays a much larger role than gender. It is true that the sexual instinct in youth is an important force in human beings that can affect some of their behavior and movements, and has provided clear practical solutions to solve it, the transcendent nature of human beings, which is manifested in the form of religion. It is one of the inner tensions of man. How can sexual desire be considered to dominate this natural desire?
Freud, too, merely claims and gives no reason. Freud thought that repressed instincts returned to the subconscious mind.
. Accordingly, he said that the suppressed sexual instinct goes to the unconscious and then manifests itself in the form of poetry or art or religion.
Subsequent psychologists, referral mechanisms
They have not accepted the repressed instincts of the subconscious
And another mechanism has been devised for it.

His ideas about cocaine also came out of the water and caused his prescription
Until he lost one of his closest friends, he did not consider addiction to this substance dangerous and acute, and he also considered it to have benefits.
For the rest of his life, Freud mourned the loss of his best friend, who had become addicted and had not been able to save him.
To quit his habit, he offered to quit drugs with drugs
He believed that in order to quit a habit, another habit had to be replaced
Abu Ali Sina also used this method for healing and in philosophy it is called corrupt medicine.
Substitution: For the practical treatment of leaving one habit with another
Its effects after consumption include increased heart rate, pulse, respiration, body temperature, blood pressure, pupil dilation, pale color, decreased appetite, profuse sweating,
Excitement and excitement, restlessness, tremors especially in the hands, severe sensory hallucinations, lack of coordination of movements, confusion, confusion, leg pain, chest pressure, nausea,
Blurred vision, fever, muscle spasm,
Convulsions and death. Severe depression also occurs in the case of substance abuse. No drug in the world is in danger of psychedelic drugs.
Most street addicts lose the last money they have or have earned with great difficulty very easily and in a very short time.

So that they do not even have money to eat breakfast or even get enough for breakfast
However, they are still thinking about buying their materials all day and night

Basically the person who consumes crack,
No longer has self-control and
It seems that he has lost himself.
When the euphoria caused by the use of stimulants, especially cocaine, decreases
Anxiety, fatigue, restlessness and depression develop at first, and this is usually the case
Causes re-use of stimulants
Cocaine has an effect on the CNS and sympathetic network leading to high blood pressure, vasoconstriction, seizures and anorexia. Cocaine can
Strong vasoconstriction can lead to stroke. Its long-term effects include weight loss, constipation, insomnia, impotence, respiratory depression, difficulty urinating, nausea, anemia, paleness, profuse sweating, pain. Abdominal and diarrhea, indigestion and gastrointestinal disorders, headache, hand tremors, tremors and convulsions, muscle spasms and stiffness, hepatitis, persistent runny nose, ulceration,

Inflammation and pimples, especially around the ear and nose mucosa, nasal mucosal ulcers (in snuff), anxiety, restlessness, severe seizures, suspicion, confusion, time and place perception disorders, aggressive behavior, severe irritability Depression, aggression, suicidal ideation, hallucinations and sensory disturbances (especially vision, hearing and touch), delusions, and sometimes false appetite, and finally severe mental illness called psychosis.

Addiction to pills and psychotropic drugs and chemicals began when these drugs
It was used as a drug to quit or treat traditional drug addiction such as opium as well as heroin.

In the past, the drugs used by addicts were opium, opium juice, and finally heroin. But with the advent of cocaine and pills and chemical and psychotropic drugs as addiction drugs,
A new addiction called cocaine addiction, chemical pills and psychedelics for sex has emerged
Which is one of the most destructive types of addiction and addiction to it by far
It is worse and more destructive than heroin and opium addiction.
Consumers of these drugs have started taking these drugs arbitrarily or without the prescription of addiction specialists in order to quit or treat addiction.
And after a while, they become addicted to consuming them. Most of these people return to their original drug use
While addiction to pills has also been added to it.

This is the opinion of ‘Abdu’l-Bah. To quit smoking
O divine companions, quitting smoking, alcohol and opium has been experienced as the cause of the correctness, strength, and breadth of perception, and the intensity of the sensation and strength of bodies.

Dear friends who do not know why smoking is also called smoking, it is necessary to explain in the lectures about the book Mustatab Aqdas: page 60
The Arabs call the chicks that a person puts in his mouth and wants to eat and needs to chew with so-called more eloquent chewing, “Akl”. For example, he melts bread with walnuts in his mouth and chews it. This is called “all”,
But water is not called “drinking”. So whatever does not need to be chewed is alcohol and whatever needs to be chewed. It is Macaulay.
‘Abdu’l-Bah. Says, “Because smoking is like a cigarette.” Chapak and hookah, the smoke enters the throat and does not need to be chewed, the Arab says “Ashrab al-Sijar” does not say “Akl al-Sijar” because he does not need to chew. Including drinking tobacco (smoking)
It is stinking and ugly, and it is reprehensible and gradually harmful. It has been ruled by the general public and all the knowledgeable doctors, and it has also been experienced that it is a part of the compound of tobacco poison.
And mustard exposed to a variety of causes and diseases. That is, in his drinking, the abomination of purification is explicitly stated “. The end of harm, even gradually “(even less)

Comments on this post:
Dear Ms. Bahreh Shafiei wrote:
Mr. Kargar, you were absent
Ali Kargar: Dear lady, thank you for your love and attention, but jokingly
One of the main assets of Iranians is absenteeism.

Ms. Zahra Abbasi wrote: How did you find all the courage to say that about yourself?
. Congratulations. You are a very brave and honest person
Ali Kargar:
Thank you Abbasi Salehi and Thanks You
for standing by me
I have not seen you and I do not know you
But the breadth of a kind heart and the warmth of skillful hands
I touch
Wherever I am

ترک اعتیاد قسمت اول

ترک اعتیاد قسمت اول

دوستان عزیز اگر صادقانه بخواهیم از خودمون بگیم باید از همان خطا ها و ندانم کاری های دوران جوانی شزوع کنیم واز تجربه های آن

اگر این مقاله را تا آخر بخوانید شاید بتوانید خیلی ها را که در دام اعتیاد افتاده اند را نجات دهید

و عزیزانی که ممکنه انواع مواد مخدر را تجربه ویا درحداقل در دام یکی از آنها و انواع مختلف مشروبات الکلی و تریاک و انواع مشتقات آن و کوکائین هستند را نجات دهید

گفتم اول از سیگار شروع کنم ولی گفتم ترک سیگار کار هر کسی نیست این کار پهلوان ها ست

ودرآخر کامنیت ها مینویسم اما جریان پهلوان اینه که مولوی میگه .. ای شهان ما کشتیم خصم برون … مانده خصمی بدتر از آن اندرون

… پهلوان واقعی کسیه که نفس خودش را بکشه

پهلوان واقعی میدونه اگه بگه ترکش میکنم یعنی باید با هاش ویا برایش مبارزه کنه و اذیت میشه

اما پهلوان واقعی دلیلش را پیدا میکنه

ومیگه تمام

قبل از شروع برای اینکه بدونید کمک به معتادین چقد ر خوبه و در دنیا چقدر از آن تقدیر میشه مثالی از مثنوی می آورم

مولوی میگه گاوی را به فرنگ بردند شرح ماجرا به همون زبان مثنوی بهتره … گاو از فرنگ باز آمده

.. می پرد از این سران تا آن سران ..

. زان همه عیش و خوشی ها و مزه ..

. او نبیند غیر قشر خربزه

. بنظر بنده این حکایت مشابه وضعیت معتادین در جوامع مختلف است تمام کسانی که بدنبال اعتیاد رفتند بدنبال حل معما های آفرینش بودند و اینکه میخواستن به دیگران ثابت کنند

ترک میکنند وخواستن همون توانستن است

اما وقتی گرفتارش شدند تمام فکر و ذکرشون همون ماده مربوطه مثل خربزه شد چون دیگه گاو شدند و نمی تونند آنهمه زیبائی

و این همه عیش و خوشی و انواع و اقسام مختلف آن

مثل اینهمه غذاهای خوشمزه تماشای باغ ها ؛ کوه ها ی سر به فلک کشیده و به تماشای بی نهایت زیبای ستارگان مشغول شود

آزادی را خودش از خودش می گیره

و با تنهانی خودش حبس می کنه

ومیگه خدایا کمکم کن برای ترک سیگار هیچ چیزی بالاتر ارتقاء دید انسان نیست .. در زمین دیگران خانه مکن

کار خود کن، کار بیگانه مکن

ای تو در پیکار خود را باخته

دیگران را تو ز خود نشناخته

در این شعر می‌بینیم که در پرداختن به خود تاکید شده و گفته در زمینی که از آن خود تان نیست، خانه نسازید و در بیت دوم آن سرسخن با کسانی است که در مبارزه، مثلا با سیگار خود را باخته و خود را با دیگران به اشتباه گرفته . هستند کسانی که تا پایان عمر بیگاری و برد گی برای سیگار می‌دهند و فکر می‌کنند که به خود خدمت کرده اند.

چنانکه می‌دانیم هر امری را با ضد آن بهتر می‌شود، شناخت.

در این‌جا برای دستیابی به درک درست از «ترک سیگار» بهتر است بدانیم

« بدن سالمی که سیگار نمیکشد حتی در سن هفتاد سالگی مانند بز کوهی میتواند سر یع و خستگی نا پذیر از دشت و کوه بالا برو د » یعنی چه؟ مولوی می‌سراید:

چون پری غالب شود بر آدمی

گم شود از مرد، وصف مردمی

اوی او رفته پری خود او شده

تُرک بی الهام تازی گو شده

خویشتن نشناخت مِسکین آدمی

از فزونی آمد و شد در کمی

خویشتن را آدمی ارزان فروخت

بود اطلس خویش را بر دلقی دوخت

صد هزاران مار و کُه حیران اوست

او چرا حیران شده و مار دوست

در این شعر هم، انسان به نوعی جایش را عوض کرده و حیران مار مانده،

در واقع این خودش از خودبیگانگی است؛

خود بیگانگی‌ای که امروز بیشتر دامنگیر انسانهای شِبه روشنفکر جامعۀ ماست،

انسانهای که خود را با دیگران عوضی می‌گیرند و سراپا فریفته دیگران شده‌اند و از خود خالی.

بگونۀ‌ی که با عقل دیگران می‌اندیشند، با چشم دیگران می‌بینند،

با گوش دیگران می‌شنوند

و با زبان دیگران حرف می‌زنند.

مولانا خطاب به این گونه انسان‌های می‌سراید:

چشم داری تو، به چشم خود نگر

منگر از چشم سفیهی بی‌خبر

گوش داری تو به گوش خود شنو

گوش گولان را چرا باشی گرو

بی ز تقلیدی نظر را پیشه کن

هم به گوش دل بسپاریم و؛

با عقل خود بیندیشیم

، با چشم خود بنگریم و با گوش خود بشنویم. و بدان عمل کنیم

برای ترک هیچ چیزی بالاتر ارتقاء دید انسان نیست .. در زمین دیگران خانه مکن

کار خود کن، کار بیگانه مکن

ای تو در پیکار خود را باخته

دیگران را تو ز خود نشناخته

در این شعر می‌بینیم که در پرداختن به خود تاکید شده و گفته در زمینی که از آن خود تان نیست، خانه نسازید و در بیت دوم آن سرسخن با کسانی است که در مبارزه، مثلا با سیگار خود را باخته و خود را با دیگران به اشتباه گرفته . هستند کسانی که تا پایان عمر بیگاری و برد گی برای سیگار می‌دهند و فکر می‌کنند که به خود خدمت کرده اند.

چنانکه می‌دانیم هر امری را با ضد آن بهتر می‌شود، شناخت. در این‌جا برای دستیابی به درک درست از «ترک سیگار» بهتر است بدانیم که « بدن سالمی که سیگار نمیکشد حتی در سن هفتاد سالگی مانند بز کوهی میتواند سر یع و خستگی نا پذیر از دشت و کوه بالا برو د » یعنی چه؟ مولوی می‌سراید:

چون پری غالب شود بر آدمی

گم شود از مرد، وصف مردمی

اوی او رفته پری خود او شده

تُرک بی الهام تازی گو شده

خویشتن نشناخت مِسکین آدمی

از فزونی آمد و شد در کمی

خویشتن را آدمی ارزان فروخت

بود اطلس خویش را بر دلقی دوخت

صد هزاران مار و کُه حیران اوست

او چرا حیران شده و مار دوست

در این شعر هم، انسان به نوعی جایش را عوض کرده و حیران مار مانده،

در واقع این خودش از خودبیگانگی است؛

خود بیگانگی‌ای که امروز بیشتر دامنگیر انسانهای شِبه روشنفکر جامعۀ ماست،

انسانهای که خود را با دیگران عوضی می‌گیرند

و سراپا فریفته دیگران شده‌اند و از خود خالی

. بگونۀ‌ی که با عقل دیگران می‌اندیشند، با چشم دیگران می‌بینند، با گوش دیگران می‌شنوند و با زبان دیگران حرف می‌زنند. مولانا خطاب به این گونه انسان‌های می‌سراید:

چشم داری تو، به چشم خود نگر

منگر از چشم سفیهی بی‌خبر

گوش داری تو به گوش خود شنو

گوش گولان را چرا باشی گرو

بی ز تقلیدی نظر را پیشه کن

هم به گوش دل بسپاریم و؛ با عقل خود بیندیشیم، با چشم خود بنگریم و با گوش خود بشنویم. و بدان عمل کنیم چیست مستی :

حس ها ؛ مبد ل شدن ؛ چوب گز ؛ اندر نظر صندل شدن .. مولوی

.اما برای ما این تلو خوردن چه .فایده ای خواهد داشت وقتی برای بدن ما مفید نباشد چون قند انگور در خارج تجزیه شده و هر چیزی که می‌خوریم در بدن ما تبدیل به قند انگور می‌شود .

و بدن ما قادر نیست قند تجزیه شده در الکل را دوباره به قند انگور اولیه تبدیل کند

و برای همین آنچه در بدن ما وجود خواهد داشت فقط و فقط الکل خواهد بود

و این الکل نمی‌تواند مانند قند انگور سوخت بدن ما را تأمین کند و اصطلاحاً در بدن ما نمی‌سوزد

و حالا مقصود از این سوختن چیست؟ مقصود از سوختن اینست 1) بدن ما برای فعل و انفعالات شیمیایی حرارتی ایجاد کند. 2) قسمت‌های مختلفی از بدن ما که دچار کمبود مواد هستند آنرا برطرف کند 3) قدرت و نیروی پایدار و ثابتی را برای بدن به ارمغان داشته باشد.

هر ماده غذایی که چنین کاربردی نداشته باشد مضر به بدن خواهد بود. الکل از این نوع ماده محسوب می‌شود چون ارزش غذایی ندارد در بدن باعث آتش‌سوزی می‌شود یعنی علاوه‌بر اینکه فوایدی عاید بدن نمی‌کند بلکه هرچه ذخایر در بدن ما وجود دارد همه را به آتش می‌کشد

و این مسئله است باعث می‌شود شخص که مشروب مصرف می‌کند

چون تمام ذخایر موجود در بدنش به تحلیل می‌رود و می‌سوزد

سستی و رخوت وجود او را می‌گیرد

الکل با هر نسبتی با آب مخلوط می‌شود و آب عضلات گرفته می‌شود. و برای همین است که افراد الکی بعد از نوشیدن الکل دچار عطش می‌شوند.

اشخاصی که در اثر مصرف الکل یک گرم الکل در خون آنها وارد شود

تلوتلو راه می‌روند و افرادی که دو گرم الکل به خون آنها وارد شود بیهوش خواهند شد

و اگر سه گرم الکل در خون وارد شود باعث سستی در بدن و حالت اغما در فرد می‌شود.

وخیلی از اوقات به مرگ خواهد رسید

۰۰ نظرhttps://vrgl.ir/rWdkd

برو به پروفایل Ali kargari hajiabdi
Ali kargari hajiabdi

جنگ های داخلی امریکا

اسلحه بزرگترین تجارت خلافکاران بود. به سبب اینکه بعضی از شهرها  در نزدیکی مرز واقع شده  بودند از این تجارت به خوبی بهره می بردند. در دوره ای که جنگ میان جنوب و شمال قاره 
آمریکا در جریان بود بسیاری از گانگسترها به قانون شکنی عادت کرده بودند در زمانی که هنوز آمریکا تبدیل به این آمریکا قدرتمند امروز  نشده بود، 
دو قشر بزرگ، تشکیل دهنده اصلی این کشور بودند
. در جنوب ایالت هایی با مردمانی تندخو و مکزیکی که از نسل سرخپوستان بودند و به ایالت های برده معروف بودند و در شمال و همچنین شرق، ایالت هایی با مردمانی که از نسل تاجران و استعمارگران بریتانیایی بودند و به یانکی ها شهرت داشتند. در زمانی که قانون برای این کشور هنوز معنا پیدا نکرده بود، ایالت های جنوبی برده داری می کردند

 و از برده های آفریقایی به رایگان بهره می بردند. 
اما ایالت های شمالی که اندکی پیشرفته تر بودند، در صدد قانون مند شدن بودند. 
آبراهام لینکلن رئیس جمهور ایالت های شمالی بود و جفرسون دیویس رئیس جمهور یازده ایالت جنوبی بود. این یازده ایالت علاقه ای به قانون ترک برده داری نداشتند به همین علت، میان این دو قشر، جنگ سختی در گرفت. ایالت های شمالی با یونیفرم های سرمه ای و ایالت های جنوبی با یونیفرم های خاکستری تجهیز شده بودند. در طی این جنگ خون زیادی ریخته شد اما سود اصلی را خلافکاران و گانگستر ها بردند. آن ها که به دور از جنگ در پی دزدی و تجارت غیر قانونی بودند، توانستند دوره ای را در تاریخ رقم بزنند که ما امروزه آنرا با نام وسترن میشناسیم. در سال 1864 ایالت های شمالی توانستند که پایتخت جنوبی ها، ریچموند را فتح کنند. جنرال لی که فرماندهی نیرو های نظامی جنوبی ها را بر عهده داشت، به علت نداشتن مهمات و سرباز به اندازه کافی، بالاخره در 9 آوریل 1865 تسلیم شد 
و جنگ به سود یانکی ها پایان یافت.
یکی از نمونه های داستانی واقعی در فیلم های یک مشت دلار بود که 
پس از موفقیت فیلم (یک مشت دلار 1964)، فیلم (به خاطر چند دلار بیشتر 1965) ساخته شد و سپس چهارمین فیلم برتر تاریخ، یعنی فیلم (خوب، بد، زشت 1966) ساخته شد که با گذشت ۵۰  سال، هنوز هم نماد اصلی ژانر وسترن است. یک مشت دلار فیلمی است که لوکیشن زیادی ندارد و تمام اتفاقات فیلم، در یک شهر مرزی به وقوع می پیوندد.

آبراهام لینکلن در پی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۱۸۶۰ به ریاست جمهوری آمریکا رسید. این دوران مصادف بود با جنگ داخلی آمریکا، که در این دوران نزدیک به ۶۰۰٬۰۰۰ نفر جان باختند.

جنگ هاي داخلي آمريكا كه بين ايالات جنوبي و شمالي آن كشور در نيمه دوم قرن نوزدهم بين سال هاي 1861 الي 1865 ميلادي صورت گرفت و به مدت چهار سال به طول انجاميد خونين ترين، بزرگترين، وحشيانه ترين، و پرقساوت ترين جنگ داخلي دنياي غرب در آن قرن بود.
از 31 ميليون جمعيت آن روز آمريكا بيش از 620 هزار سرباز و افسر نظامي در نبردهاي مختلف دو طرف كشته و بيش از يك ميليون و يكصد هزار نفر از نظاميان زخمي شدند. در اين نبردها صدها هزار نفر غيرنظامي بي گناه به علت جنگ، شيوع امراض مختلف، بيماري و گرسنگي جان باختند و ميليون ها نفر آواره و بي خانمان شدند. جنگ هاي داخلي ايالات متحده جنگ آمريكا عليه خود بود نه عليه بيگانگان.
طبق آمار رسمي منتشر شده، تلفات جاني نظامي آمريكا در اين جنگ ها از مجموع تمام تلفات نظامي اين كشور، از آغاز استقلال ايالات متحده در اواخر قرن هيجدهم تا جنگ هاي كره و ويتنام (از جمله جنگ هاي آمريكا با انگلستان، مكزيك، اسپانيا، و جنگ هاي جهاني اول و دوم) بيشتر بوده است.
براي مثال، تلفات نظامي آمريكا در جنگ استقلال طلبانه (1775 الي 1783 ميلادي) 4435 نفر، در جنگ جهاني اول (1917 الي 1918 ميلادي) 516،116 نفر، در جنگ جهاني دوم (1941الي 1945 ميلادي) 399،405 نفر، در جنگ كره (1950 الي 1953 ميلادي) 746،33نفر، و در جنگ ويتنام (1964 الي 1973 ميلادي) 152،58 نفر بود. تلفات نظامي جنگ هاي چهارساله داخلي آمريكا با مقايسه با جمعيت آن روز ايالات متحده بسيار بالا بوده است. به عبارت ديگر، اگر تلفات نظامي آمريكا در جنگ هاي داخلي را نسبت به جمعيت امروز آمريكا (309ميليون نفر) حساب كنيم، تلفات نظامي جنگ هاي داخلي و تجزيه طلبي از 6 ميليون نفر تجاوز مي كند. در مدت چهار سالي كه جنگ هاي داخلي آمريكا ادامه داشت بيش از دو ميليون سرباز و افسر از دو ارتش ايالات شمالي و جنوبي در آن شركت داشتند (حدود يك ميليون و سيصدهزار نفر از ايالات شمالي و 850 هزار نفر از ايالات جنوبي) و در پايان آن بيش از نصف اين عده كشته و زخمي شده بودند كه نزديك به يك سوم (بيش از 620هزار نفر) آن را كشته شدگان و يك پنجم آن (بيش از 475 هزار نفر) را زخمي شده ها تشكيل مي دادند.
علل اصلي جنگ هاي داخلي و جريان تجزيه طلبي در ايالات متحده در سه عامل اقتصادي، نژادي و سياسي نهفته بود. عامل اقتصادي تضاد و ناهماهنگي سيستم سرمايه داري مدرن و صنعتي ايالات شمالي امريكا با سيستم سرمايه داري قديمي، سنتي و كشاورزي ايالات جنوبي بود. در ايالات جنوبي كاشت پنبه، نخ ريسي، مالكيت زمين و مراتع حاصلخيز و خريد و فروش برده پايه ثروت و قدرت را تشكيل مي داد. بسياري از ساكنان ايالات جنوبي به ويژه طبقه ثروتمند و اشراف حاضر نبودند كه نظام جديد صنعتي و بازرگاني ايالات شمالي كه برده ها را رها كرده و به كارخانجات و كارگران روي آورده بودند، جايگزين نظام اقتصادي آنان گردد و به همين جهت در حفظ سيستم برده داري و حفظ پنبه زارهاي خود اصرار مي ورزيدند. مالكيت برده نه تنها نيروي كاري و انساني ايالات جنوبي را تشكيل مي داد بلكه خود يك منبع ثروت و درآمد به شمار مي رفت. خريد و فروش برده يك كالا محسوب مي شد.
عامل دوم، لغو بردگي در شمال و شورش و قيام براي رفع تبعيضات نژادي و اعطاي ابتدائي ترين حقوق بشر به جمعيت سياهپوستان در سراسر آمريكا بود. ايالات جنوبي با منسوخ كردن قانوني بردگي مخالفت مي كردند و ايالات صنعتي شمالي كه به توسعه اقتصادي و مالي خود در جنوب آمريكا علاقه مند بودند سيستم برده داري را سدي در رشد و نمو سرمايه داري مدرن مي ديدند.
عامل سياسي و علت سوم جنگ هاي داخلي و تجزيه طلبي در آمريكا تناقض قانون اساسي با ساختارهاي اجتماعي و تعصبات موجود در جامعه، به ويژه نقش دولت فدرال (مركزي) در مقابل دولت هاي ايالتي بود. نه تنها نظام بردگي با اصل اعلام شده در قانون اساسي كه «همه مردم يكسان خلق شده اند» در تضاد بود، بلكه كشور اعلام شده در سال 1789 ميلادي به نام «ايالات متحده امريكا» در حقيقت يك اتحاديه قانوني «دولتهاي ايالتي» محسوب مي گرديد. ملت واحد، يا به عبارت ديگر «ملل متحد امريكا» يك آرزوي موسسان اوليه «ايالات متحده آمريكا» بود. هر چند كه دولت هاي ايالتي در شمال و غرب قاره آمريكا توسعه پيدا كرده و تعداد ايالات متحده افزايش مي يافت، به همان اندازه نيز شمار و قدرت ايالات جنوبي در كنگره آمريكا (مجلس نمايندگان و سنا) و در سيستم دولت مركزي (فدرال) تقليل يافته و كم رنگ مي گرديد. جدائي 11 ايالت جنوبي از مجموع 34 ايالات موجود در سال 1861، و تجزيه آمريكا به دو دولت «ايالات متحده امريكا» و «ايالات كنفدرال آمريكا» با روساي جمهور و ارتش و كنگره و سياستگذاري داخلي و خارجي ويژه خود، در حقيقت بازتاب و پاسخ ايالات جنوبي به سه عامل ذكر شده بود.
برچسب‌ها: آمریکاجنگجنگ داخلیشمال جنوببرده داری+ نوشته شده در جمعه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۱ ساعت 2:11 توسط محمد  | نظرات

بین سالهای 1861 و 1865م، ایالات متحده به دلیل جنگ شدید داخلی بین ائتلاف ایالات جنوبی و اتحادیه ایالات شمالی، به رهبری آبراهام شمالی، به دو قسمت تقسیم شد. پیروزی ایالات شمالی، به دو قسمت تقسیم شد. پیروزی ایالات شمالی، به برده داری در جنوب خاتمه داده و یکپارچگی ملت آمریکا را تضمین نمود.
زیر نویس عکس
لباس نیروهای جنوبی
لباسهای هم شکل به رنگهای نخودی تا خاکستری متغیر بودند. رنگ لباس این پیاده نظام، نخودی است.
زیرنویس عکس
لباس نیروهای شمالی
لباسهای هم شکل آبی رنگ مرسوم بود. این تصویر یک سواره نظام است.


اتحادیه ایالات شمالی

ایالات شمالی تقریبا تمامی کارخانه های ایالات متحده را در اختیار خود داشتند و می توانستند تفنگ و سلاحهای سنگین تولید کنند. همچنین، دو سوم جمعیت آمریکا درشمال کشور زندگی می کردند. در جنگ داخلی آمریکا، تعداد کشته ها و زخمی های نیروهای اتحادیه شمالی بیشتر از نیروهای ائتلاف جنوبی بود، اما شمالیها می توانستند جای کشته ها و زخمی هایشان را با نیروهای تازه نفس پرکنند، در حالیکه جنوبی ها به علت تعداد کم نیروهایشان، قادر به انجام اینکار نبودند.


ائتلاف ایالات جنوبی

این ائتلاف متشکل از یازده ایالت جنوبی بود که در سالهای 1860 و 1861 م از اتحادیه ایالات شمالی جدا شدند. این ایالات عبارت بودند از: تگزاس، آلاباما، فلوریدا، کارولینای جنوبی، جورجیا، لوئیزیانا، می سی سی پی، آراکانزاس، کارولینای شمالی، تنسی و ویرجینیا، اقتصاد این ایالات به صادرات پنبه متکی بود. آنان پنبه را با استفاده از نیروی کار برده ها می کاشتند. طس جنگ داخلی آمریکا، جنوبی ها فقیر و گرسنه شدند.


آبراهام لینکلن

آبراهام لینکلن در سال 1809 م، در کنتاکی بدنیا آمد. وی یکی از بزرگترین رئیس جمهورهای کشور ایالات متحده آمریکا می باشد. در سال 1863 نطقی ایراد کرد که به «خطا به گتیز بورگ» معروف شد. این خطابه بخاطر ارائه تعریفی جامع از دموکراسی معروف شده است: «… حکومت مردم، به دست مردم، برای مردم» لینکلن در سال 1865 به قتل رسید.
زیر نویس عکس
برگزیده ای از «نطق گتیز بورگ»
برای تجلیل از مقام آبراهام لینکلن، شانزدهمین رئیس جمهور ایالا متحده، تندیس یاد بود وی در واشنگتن دی. سی، ساخته شده است.

نوامبر 1860م

«آبراهام لینکلن» عضو حزب جمهوریخواه که مخالف برده داری است، به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده انتخال می شود.

دسامبر 1860

ایالت «کارولینای جنوبی» از اتحادیه جدا می شود. ایالتهای جنوبی دیگر نیز بعد از مدت کوتاهی از اتحادیه جدا می شوند.

فوریه 1861

ایالتهای جنوبی، «ائتلاف ایالات جنوبی» را بوجود می آورند، و «جفرسون دیویس» را به عنوان رئیس جمهور خود انتخاب می کنند.

آوریل 1861

نیروهای جنوبی، شهر بندری «فورت سامتر» در «چارلستون» واقع در کارولینای جنوبی، را گلوله باران می کنند. این حادثه، باعث شروع جنگ داخلی آمریکا می شود.

ژوئیه 1861

نیروهای ائتلاف ایالات جنوبی، نیروهای اتحادیه ایالات شمالی را در منطقه «بول ران» در ایالت ویرحینیا، شکست می دهند.

آوریل ـ ژوئن 1862

ژنرال «توماس جکسون» که ملقب به «دیوار سنگی» بود، در نبردی چشمگیر در دره «شناندو» واقع در ایالت «ویرجینیا» نیروهای اتحادیه ایالات شمالی را شکست می دهد.

سپتامبر 1862

نبرد «آنتی تام» در ناحیه «شار پزبورگ» در ایالت مریلند صورت می گیرد. رابرت ئی. لی، فرمانده نیروهای ائتلاف ایالات جنوبی، مجبور به عقب نشینی به ویرجینیا می شود. در روز 22 سپتامبر، رئیس جمهور، لینکلن، ««اعلامیه لغو برده داری» را منتشر می کند. این اعلامیه، تمامی بردگان ایالات جنوبی را از تاریخ یکم ژانویه 1863، آزاد اعلام می کند.

دسامبر 1862

نبرد «فرد ریکز بورگ»، در ایالت ویرجینیا، با پیروزی نیروهای ائتلاف ایالات جنوبی به فرماندهی ژنرال «لی» تمام می شود. 13000 نفر از نیروهای اتحادیه ایالات شمالی زخمی می شوند.

ماه مه 1863

ژنرال «لی» به پیروزی چشمگیری در «چانسلر زویل»، واقع در ویرجینیا، نائل می شود. ارتش ژنرال «لی» تا شهر پنسیلوانیا پیش می رود.

ژوئیه 1863

حدود 50000 سرباز جان خود را در نبرد سه روزه «گتیز بورگ»، از دست می دهند. پیشروی ژنرال «لی» به سمت «پنسیلوانیا» متوقف شده و او مجبور می شود که به ویرجینیا برگردد. در روز چهارم ژوئیه، ژنرال «یولیسیز اس. گرانت»، شهر «ویکس بورگ» در «می سی سی پی» را فتح می کند. این پیروزی، شمالیها را به رودخانه «می سی سی پی» مسلط کرده و ایالتهای موتلفه جنوب را به دو نیم تقسیم می کند.

ماه مه 1864

نبرد «ویلدرنس» (بیابان)، درنزدیکی «چانسلرزویل» در ایالت ویرجینیا اتفاق می افتد. در نبرد خونین، نیروهای ژنرال «گرانت» در مقابل نیروهای ژنرال «لی» قرار می گیرند که در نتیجه، 17000 سرباز شمالی و 11000 سرباز جنوبی کشته می شوند. علی رغم تعداد زیاد مجروحین، نیروهای ژنرال «گرانت»، نیروهای جنوب را تا پایتختشان، «ریچموند»، به عقب می رانند.

نوامبر ـ دسامبر 1864

«ویلیام تی. شرمن » که یک ژنرال نیروهای شمال است، «رژه دریایی» خود را از «آتلانتا» تا «سوانا» با گذشتن از «جورجیا»، تکمیل می کند. ارتش وی، شهرها و مزارع را آتش زده و محصولات کشاورزی را از بین می بردند.

آوریل 1865

با تسلیم ژنرال «لی» به نیروهای ژنرال «گرانت» در دادگاه شهر «آپوماتکس» در ایالت ویرجینیا، جنگ داخلی تمام می شود. در روز 14 آوریل، آبراهام لینکلن در سالن نمایش فورد در شهر واشنگتن، توسط یک جنوبی بنام «جان ویلکس بوت»، هدف گلوله قرار می گیرد. لینکلن، یک روز پس از سوء قصد می میرد.
عوامل متعددی منجر به شروع جنگ داخلی آمریکا شدند، اما برده داری عامل اصلی اختلاف بین شمال و جنوب بود.
عوامل متعددی منجر به شروع جنگ داخلی آمریکا شدند، اما برده داری عامل اصلی اختلاف بین شمال و جنوب بود. قانون برده داری در ایالتهای شمالی که صنعتی شده بودند، لغو گردید. بعضی از شمالیها که به طرفداران الغاء برده داری معروف بودند، برای لغو برده برداری در سراسر کشور تلاش می کردند. اما برده ها با کار در مزارع پنبه نقش مهمی در توسعه اقتصادی و کشاورزی ایالات جنوبی ایفا می کردند. تا سال 1860م، حدود 4 میلیون برده در ایالتهای جنوبی مشغول به کار بودند.


موافقین و مخالفین برده داری

بخاطر مصلحتهای سیاسی، به مدت چند دهه در بین ایالات، صلح و آرامش برقرار بود، اما در دهه 1850، اوضاع به وخامت گرائید. بسیاری از شمالیها، با برده داری در جنوب مخالف نبودند، اما از گسترش برده داری به ایالتها و نواحی غربی بیم داشتند. قرارداد بین ایالتهای کانزاس و «نبراسکا» (1854) و تصمیم دادگاه عالی در رد شکایت «درد اسکات» که یک سیاهپوست بود، حاکی از نفوذ برده داری در ایالتهای غربی بود. جنوبی ها ازفعالان جنبش مخالفین برده داری می ترسیدند. در این میان می توان از شورش ناموفق «جان براون» (59 – 1800) در سال 1859 نام برد که شعله قیام در ایالات جنوبی را برافروخت.


آغاز ریاست جمهوری «لینکلن»

در سال 1860، «آبراهام لینکلن» (1865 ـ 1809) بعنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد. از آنجا که وی نامزد حزب جمهوریخواه بود و با توسعه برده داری مخالفت می کرد، سیاستمداران ایالات جنوبی از پذیرفتن رهبری او سرباز زدند. ایالات جنوبی یکی پس از دیگری از اتحادیه ایالات آمریکا خارج شده و سرانجام، ائتلاف ایالات جنوبی را بوجود آورند. «لینکلن» معتقد بود که ایالتها به تنهایی حتی خارج شدن از اتحادیه را ندارد؛ او برای یکپارچه نگاه داشتن اتحادیه، دستور استفاده از زور را صادر کرد.


آزادی برده ها

در ابتدا، «لینکلن» دلیل جنگ را حفظ یکپارچگی کشور اعلام کرد، اما تا سال 1862، او به این نتیجه رسیده بود که برده داری باید از میان برود. «دستور لغو برده داری»، که از روز یکم ژانویه 1863 به مورد اجرا گذاشته شد، تمامی برده ها در ایالات متحده آمریکا را آزاد اعلام کرد. اصلاحیه سیزدهم که در سال 1865، به قانون اساسی آمریکا الحاق گردید. برده داری را در ایالات متحده، برای همیشه از بین برد.


دوران بازسازی

جنگ داخلی آمریکا باعث ویرانی ایالات جنوبی شد. از سال 1867 تا اواسط دهه 1870 ایالتهایی که قبلا جزء ائتلاف جنوب بودند، توسط دولت فدرال (دولت مرکزی آمریکا) اداره می شدند که این زمان، به دوره باز سازی معروف است. سفید پوستهای شکست خورده، نسبت به برده های آزاد شده کینه توزی می کردند. همچنین، سازمانهای تروریستی نظیر «کوکلس کلان» Ku klux klan بر ضد سیاهپوستان شکل گرفتند. هر چند که قوانین دولتی، ضامن حقوق مدنی و سیاسی برده های آزاد شده بودند، اما این قوانین تا پایان دوره بازسازی به مورد اجرا گذاشته نشدند. در دهه 1960، سیاهپوستان حقوق مدنی و سیاسی خود را باز یافتند.


شمال و جنوب

اتحادیه ایالات شمالی از 23 ایالت، و ائتلاف ایالات جنوبی از 11 ایالت تشکیل شده بودند. بعد از جنگ داخلی، چند بخش شمالی دیگر نیز به ایالت تبدیل شدند. نبردهای عمده، مانند نبرد گتیزبورگ در نواحی شرقی و جنوب شرقی کشور رخ دادند.


جنگ گتیزبورگ

در روزهای یکم تا سوم ژوئیه سال 1863م، نیروهای جنوبی به فرماندهی ژنرال رابرت ثی. لی به نیروهای شمال تحت امر ژنرال «جورج مید»، که در نزدیکی گتیز بورگ در ایالت پنسلوانیا سنگر گرفته بودند، حمله کردند. نقطه اوج نبرد حمله ژنرال پیکت بود. این نبرد تلفات سنگینی بر جای گذاشت، ولی سرانجام، ژنرال «لی» که شکست خورده بود مجبور به عقب نشینی به «ویرجینیا» شد.
زیرنویس عکس
در میدان نبرد
در این نقاشی، سحنه خونریزی و آشفتگی میدان نبرد گتیزبورگ نشان داده شده است.


حقایق ثبت شده

جنگ داخلی آمریکا، اولین جنگ پیشرفته جهان بشمار می رود، چرا که راه آهن در این جنگ نقش مهمی داشت و همچنین وقایع جنگ توسط عکاسان ثبت و ضبط شدند. این جنگ، خونین ترین جنگ تاریخ آمریکا بود. در مجموع، 360000 سرباز اتحادیه ایالات شمالی و 360000 سرباز ائتلاف ایالات جنوبی جان خود را از دست دادند. در سال 1865 م، شمالی ها 960000، و جنوبی ها 450000 نفر سرباز در اختیار داشتند.تعداد بازدید ها: 46161تاریخچه

سرویس‌های رشد:

خسرو سینایی

خسرو سینایی که سال‌ها قبل فیلمی با نام “من ایران را دوست دارم” را ساخته بود، عاشق ایران بود و این عشق را با سفر به مناطق مختلف نشان می‌داد: “جان سفر، مردم‌شناسی و شناخت اقلیم‌ها و فرهنگ‌های گوناگون است.”

“بشر از مدت‌ها پیش فراموش کرده بود که جزئی از طبیعت است، باید حرمت آن را حفظ کند. حالا همه آدم‌ها به فکر فرو رفته‌اند که بعدا چه خواهد شد و امیدوارم که بعد به فکر اصلاح بسیاری از مسائل بیفتند.”

خسرو سینایی، کارگردان و فیلمنامه‌نویس سینمای ایران، که به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در ۷۹ سالگی در بیمارستانی در تهران درگذشت، این جملات را چندی پیش از مرگش درباره این ویروس گفته بود.

او که طی حدود نیم قرن فیلمسازی، بیش از ۱۲۰ فیلم مستند و داستانی کوتاه و بلند ساخت، به قول خودش، هرگز تن به فیلمی نداد که به آن باور نداشته باشد: “اگر نتوانم موضوعی را باور کنم آن را نمی‌سازم. نسل من، تنها نسلی است که قبل و بعد از انقلاب را آگاهانه تجربه کرده است.”

این کارگردان بیشتر فیلم‌های خود را بر پایه واقعیات اجتماعی استوار می‌کرد و شیفته سینمای مستند بود.

با این حال، سینایی بی علاقه به داستان هم نبود و تلفیق این دو را توصیه می‌کرد: “من به این نتیجه رسیده‌ام که وقتی از مستند حرف می‌زنی، بیننده و مخاطب را محدود می‌کنی، اما وقتی پِیرنگی از داستان به آن می‌زنی، مردم آن را دنبال کرده و با فیلم ارتباط بهتری برقرار می‌کنند. به نظر من، مستند داستانی، راه آینده سینما است.”

توضیح ویدئو،مرگ خالق ‘عروس آتش’؛ سینایی فقط فیلمساز نبود

از وین تا تهران

خسرو سینایی روز نهم دی ۱۳۱۹ در شهر ساری به دنیا آمد و پس از تحصیل در دبیرستان البرز تهران، برای ادامه تحصیل به وین، پایتخت اتریش رفت. او نوه دختری عفت سیاح سپانلو (کحال) است که از او به عنوان اولین زن سردبیر نشریات ایران نام می برند.

سینایی در وین، به مدت چهار سال به تحصیل معماری در دانشگاه فنی وین پرداخت و سه سال نیز در دانشگاه موسیقی و هنرهای نمایشی وین در رشته موسیقی آموزش دید.

سینایی همچنین دانش‎آموخته‎ کارگردانی سینما و تلویزیون و فیلمنامه‎نویسی از آکادمی هنرهای نمایشی وین بود. او در پایان تحصیلش فیلم کوتاه “ماهیگیری” را ساخت که بر اساس داستانی از ولف دیتریش شنوزه، یک نویسنده آلمانی بود.

او همچنین وقتی ۲۲ ساله بود، مجموعه شعری را با عنوان “تاول‌های لجن” منتشر کرد.

در سال ۱۳۴۶ به ایران بازگشت و در وزارت فرهنگ و هنر مشغول به کار شد و در مدت پنج سالی که در این وزارتخانه بود، هشت فیلم کوتاه و نیمه‌بلند ساخت.

“آوایی که عتیقه می‌شود” درباره یک لحافدوز دوره‌گرد، “آنسوی هیاهو” درباره نوجوانان ناشنوا و مدرسه باغچه‌بان، “پرستش” درباره مسجدشاه اصفهان و گردشگرانش، “سردی آهن” درباره محمد نصیری، قهرمان وزنه‌برداری، “فلوت” درباره شعبده‌باز پیری که به نوجوانان شعبده‌‌بازی می‌آموزد، “یک سرزمین، یک روز، یک راه” درباره کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر ایران، “حاج مصورالمُلکی” درباره حاج مصورالملکی اصفهانی، هنرمند مینیاتوریست، حاصل این دوره است.

فیلم ۴۵ دقیقه‌ای “۲۵ سال هنر ایران” درباره نمایشگاه ۲۵ سال هنر ایران و نقاط مشترک و تضادهای هنرمندان رشته‌های مختلف هنری این کشور نیز برای وزارت فرهنگ و هنر ساخته شد، اما به گفته خودش “اجازه انتشار نیافت و بعدها نابود شد”.

همچنین در همان سال‌ها، سینایی فیلم کوتاه “شرح حال” را ساخت که درباره مجسمه‌های آهنی ژازه طباطبایی بود و در جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کوتاه در کراکو لهستان در سال ۱۹۷۵ نمایش داده شد.

سینایی بعدا در سال ۱۳۷۶، با فیلم مستند-داستانی دیگری به نام “کوچه پائیز” بار دیگر به این هنرمند پرداخت و سرگذشت نگارخانه “هنر جدید” از اقدامات موثر ژازه طباطبایی را موضوع فیلم قرار داد.

اما سینایی پس از وزارت فرهنگ و هنر، در سال ۱۳۵۱ به عنوان تهیه‌کننده، فیلمنامه‌نویس، کارگردان و تدوینگر، به تلویزیون ملی ایران رفت.

او در مدت سه سالی که در تلویزیون بود آثار پراکنده‌ای نظیر دو قسمت از یک سریال ناتمام به عنوان “شما روی صفحه تلویزیون” و فیلم کوتاه “حسین یاوری” درباره یک نوازنده نابینای نی ساخت.

https://pin.it/ae4xrWE

خسرو سینایی، از سینماگران فرهیخته و کاردان سینمای ایران بود که فیلم‌های ارزشمند مستند و داستانی زیادی به جای گذاشت. بیماری ریوی و کووید۱۹ این فیلمساز برجسته را از ایران گرفت. خسرو سینائی در ۷۹ سالگی در تهران درگذشت.

خسرو سینایی، که به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در بیمارستانی در تهران بستری بود، سرانجام روز شنبه ۱۱ مرداد در ۷۹ سالگی درگذشت.

او در تولید فیلم‌های مستند، فیلم‌های کوتاه و بلند داستانی و همچنین تدریس فیلم‌سازی در دانشگاه و آموزشگاه‌های هنری دست داشت.

خسرو سینایی ۹ دی‌ماه ۱۳۱۹ در ساری به دنیا آمد و پس از تحصیل در دبیرستان البرز تهران، برای ادامه تحصیل به وین رفت. در پایتخت اتریش، در رشته‌های معماری، موسیقی، کارگردانی و فیلمنامه‌نویسی تحصیل کرد و با توشه‌ای درخور در سال ۱۳۴۶ به ایران برگشت.

نخستین فعالیت او در ایران تولید فیلم‌های مستند برای وزارت فرهنگ و هنر بود. در این چارچوب با خلق فیلم‌هایی مانند “حاج مصورالمُلکی” درباره یک هنرمند مینیاتوریست، و “آنسوی هیاهو” درباره نوجوانان ناشنوا و مدرسه باغچه‌بان، نگاه و شیوه خاصی را به جامعه سینمایی معرفی کرد.

او بیان مستند را با نوعی بافت روایی و داستان‌گونه همراه کرد که به فیلم‌های او جلوه و جذابیت خاصی بخشید.

خسرو سینائی از سال ۱۳۵۱ در تلویزیون ملی ایران به کار تهیه و کارگردانی فیلم‌های مستند ادامه داد.

بسیاری از سینمادوستان جالب‌ترین تجربه سینایی را تولید فیلم “مرثیه گمشده” می‌دانند. او برای تولید این مستند بلند بیش از ده سال کار تحقیقی دقیق انجام داد و سرانجام در سال ۱۳۶۲ به پایانش رساند.

فیلم به سرنوشت گروهی بزرگ از آوارگان لهستانی پرداخته است که در سال‌های جنگ دوم جهانی، که ایران خود در شرایطی دشوار گرفتار بود، از سیبری به ایران اعزام شدند. سینایی با دقت و عطوفت سرنوشت این آوارگان غریب را تا پس از پراکنده شدن آنها از اردوگاه محل اقامتشان دنبال کرده است.

سینایی در سال ۱۳۸۴ فیلم مستند – داستانی “گفت‌وگو با سایه” را کارگردانی کرد و در آن کوشید، با استفاده از مواد فیلمی و عکسی گوناگون، زیر و بم‌های زندگی صادق هدایت، نویسنده مشهور ایرانی، را با پرداختی بدیع و تصویری ارائه دهد.

در سینمای داستانی

او پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ در عین ادامه تدریس فیلم‌سازی به کارگردانی فیلم‌های سینمایی روی آورد و چند فیلم باارزش ساخت.

نخستین فیلم بعد از انقلاب او به عنوان “زنده‌باد” (۱۳۶۱) فیلمی ساده و صمیمی بود که متاسفانه هم از نگاه منتقدان و هم از توجه تماشاگران عادی دور ماند.

پس از آن به سال ۱۳۶۳ فیلم دیگری به نام “هیولای درون” کارگردانی کرد که به سرنوشت یک مامور ساواک پس از انقلاب می‌پردازد.

مراسم نکوداشت خسرو سینایی با سخنرانی اکبر عالمی، کارگردان و مدرس دانشگاه

سیر هنری خسرو سینایی نشان می‌دهد که این فیلمساز به درونمایه‌های سیاسی، به ویژه بر محور حوادث مهیب جامعه ایران، مانند انقلاب و جنگ علاقه فراوان داشت، اما شرایط حاکم بر جامعه فضا را بر فیلمسازی “غیرخودی” مانند او هر روز تنگ‌تر و سرانجام به کلی نابود کرد.

او همواره گله‌مند بود که نگاه حاکم بر سینمای ایران، به فیلمسازانی مانند او که مایل هستند از دیدگاهی مستقل و شخصی و با نگاهی متفاوت به مسائل سیاسی و اجتماعی بپردازند، مجال عرض اندام نمی‌دهد.

به فیلم‌های سینایی همواره باید با ملاحظه محدودیت‌های بیشمار سینمای ایران مانند سانسور بیرحمانه نگاه کرد.

فیلم “در کوچه‌های عشق” (۱۳۶۹) که به پیامدهای اجتماعی جنگ هشت ساله با عراق پرداخته، در طرح مشکلات اجتماعی فیلمی مؤثر و گیراست. این فیلم در سال ۱۹۹۱ در بخش “نوعی نگاه” جشنواره کن به نمایش درآمد.

از آن مهمتر فیلم داستانی “عروس آتش” است که در سال ۱۳۷۸ تولید شد.

فیلمساز در این فیلم به مشکلات و محدودیت‌های ستمگرانه بر زنان در جوامع سنتی ایران پرداخته است: دختری از بومیان جنوب که دانشجوی رشته پزشکی است، به استاد جوانش دل می‌بندد، اما سرانجام ناچار می‌شود بر تمنای دل پای بگذارد و با پسرعموی بی‌سواد و ماهیگیر خود ازدواج کند.

از خسرو سینایی حدود ۱۲۰ فیلم کوتاه و بلند گوناگون به جا مانده است. نام او به ویژه با خلق شماری از مستندهای جذاب و هنرمندانه، ماندگار خواهد بود.

بحث رنج

 قسمت دوم  موضوع بحث : وقتی انسان آموخت که چگونه با رنج هایش تنها بماند آن وقت دیگرچیز زیادی نمانده که یاد نگرفته باشدآلبر کامو

زهرا عباسی : خیلی بحث برانگیزه و خیلی سوال برانگیز . اگر  منظور سازگار شدن و چگونگی پیدا کردن راهکارهاست بله خوبه ولی اگر منظور قبول کردن رنج است این درست نیست و میشه درماندگیه آموخته شده .. 

 علی کارگر  : کاملآ درست فرمودید وممنون از توحه اتان و همانطور که میدانید رنج، یک مشکل نیست و نمی‌توان آن را کم کرد چون مقدار آن ثابت است، اما می‌توان مقدار “تحمّل“ را تغییر داد. توان انسانها قابل دستکاری است و می‌توان آن را کم یا زیاد کرد.به رنج اندر است ای خردمند گنجنیابد کسی گنج نابرده رنج .فردوسی .
رنج نارنج ، آتشین از عشق اوستمیفروزد روز و شب از نار او.شاه داعی شیرازیهرکسی هم رزمی ؛ هم خشمی ؛ هم رنجی دارد.                                        هرکسی هم بزمی؛ هم دستی ؛هم گنجی دارد                       ت                         آنکه هم رنج توست،می داند چه کسی رنج تورا می خواهد.         .فرید  . اگر می خواهید صبح ها زود از خواب بیدار شوید، باید کاری کنید که لذت بیداری در صبح از لذت خوابیدن بیشتر شود.زهرا عباسی :پس مقصود از رنج تلاش و کوشش و پشتکار است . اگر چتین است عالیست . و چقدر اطلاعات شما گسترده و وسیع است البته یکسری از فرمایشاتتان نیز بسیار برای بنده صقیل و غیر قابل فهم است که مربوط به اطلاعات کم بنده است در هر حال بسیار از توضیحات مبسوطتان کمال تشکر را دارم دوست خوبم ممنونم . 

کیارش روزبهان : اگر ترجمه این جمله به فارسی درست بوده باشد…جمله مبهم؛ و شاید هم تا حدود زیادی، نادرست باشد ( حتی برای آلبرکامو با دیدگاه اگزیستانسیالیستی اش)—- نکته اول اینکه عنوان شده ( انسان با رنجهایش تنها بماند ) – اگر میگفت انسان با رنجهایش کنار بیاید ؛ یا مثلا میگفت رنجهایش را بشناسد — یا میگفت بر رنجهایش مسلط شود. جمله میتوانست قابل درک تر باشد اما وقتی میگوید که انسان یادبگیرد (با رنجهایش تنها باشد) یعنی وقتی که هنوز یاد نگرفته؛– رنجهایش را با دیگران شریک میشود؟ یا رنجهایش را به دیگران منتقل میکند؟— نکته دوم اینکه ؛ این جمله ؛ اینگونه در ذهن مخاطب القا میکند که تمام دنیا عبارتست از رنج انسان و وقتی که انسان بر این رنج فائق آید، بیشتر مسیرش را طی کرده است و از طرف دیگر هم این جمله برای انسان اینگونه تداعی میکند که؛ نیروی محرکه انسان  برای حرکت رو به جلو و همچنین بزرگترین ناشناخته انسان؛ رنجهای او هستند.—با هر معیار و از هر زاویه که به جمله دقت کنیم میبینیم که گوینده؛ جهان به این بزرگی و عظمت را به اندازه درد و رنج و احساس ناخشنودی انسان؛ تقلیل داده است.    —- این در حالی است که اولا جهان بسیاربزرگ و لایتناهیست و ناشناخته ها و ندانسته های انسان بینهایت است—در عین حال میل به آموختن و ترقی و شناخت انسان ؛ یک امر ذاتی و درونی است  و محدود به تلاش برای رهایی از رنج نیست. . نکته دیگر اینکه خود رنج انسان ، همه چیز نیست و ده ها حس قوی دیگر در انسان هست که انسان به دنبال جواب آنهاست مانند ؛ عشق—تعالی و ترقی—حس بقا—پرستش—علم و.و

علی کارگر :    بله  دوست عزیز نگرش و برداشت های مختلفی راجع به  انواع رنج ها  و نوح   تنهای وجود دارد و هما نطور ی که  که  خانم صالحی عزیز   فرمودند   خیلی بحث برانگیزه و خیلی سوال برانگیز . اگر منظور سازگار شدن و چگونگی پیدا کردن راهکارهاست بله خوبه ولی اگر منظور قبول کردن رنج است این درست نیست و میشه درماندگیه آموخته شده … و همینطور انسان به دلایل مختلف احساس تنهایی می کند از جمله فقدان دوست کافی، نداشتن مهارت نزدیک شدن به سایرین و یا مورد پذیرش واقع نشدن. همه ما گاهی تنهایی را تجربه می کنیم.  گروهی نیز اساساً جرأت تلاش کردن را  هم  نداریمما تنها هستیم و این مسأله به مفهوم وجود نقص در ما نیست همگی ما در اعماق وجودمان تنها هستیم. ما در تنهایی به دنیا می آییم و  تنهایی  می میریم. اما ما می توانیم  دیدگاه خود را نسبت به تنهایی تغییر دهیم. روانشناس هم می گوید اگر احساس تنهایی شما همیشگی است به دنبال درمان باشید، زیرا ممکن است دچار افسردگی شده باشید. دست به انتخاب بزنید واقع بین باشید. با افرادی مراوده کنید که در مورد جهان دیدگاه مشترکی با شما دارند. مردم دوست دارند با کسانی سروکار داشته باشند که در مورد مسائل مهم از صمیم قلب با آنها هم عقیده باشند   واگر بدانید چه نوع دوستی را ترجیح می دهید آسان تر او را پیدا خواهید کرد  و در آخر  تنهائی خوبه ولی دو نفریش
..نیروی محرکه انسان برای حرکت رو به جلو و همچنین بزرگترین ناشناخته انسان؛ رنجهای او هستند اما ؛ ما  مقابل   این رنج ها  مجهز ؛ به  ابزاری هستیم   که خدا به ما داده مثل چشم و گوش و زبان  و عقل ؛   ما را به جلو میبره  قدرتی که در درون شماست، در اشیای اطراف شما  نیست  هنگامی که با این قدرت به جلو حرکت می کنید، وجودتان با وجود تمام هستی یگانه می شود و اشیا و جامعه خودشان را برای منفعت رسانی به شما سازماندهی می کنند.سرشت انسان برای رشد و تکامل طراحی شده است و تمام اشیای بیرونی که بخشی از سیستم کاینات هستند، برای ارتقا رشد به او کمک می کنند.ای عزیز!  دنیا گنج است و مار….عده ای با گنج بازی می کنند و عده ای با مار..شمس …. گنج وجودما استعداد ماست،، بسياري ازاوقات مهمترين ارزش هرچيزي به استعدادش وبه آن جاي خالي اش است، يك كوزه مهمترين بخش كوزه   همان خالي بودنش است وگرنه بقيه اش ارزشي ندارد ؛اين استعدادوقابليت براي قبول آن آب رحمت ،     اين گنج وجود ماست  وما نبايد خودمان را از آب شور پر كنيم و قابليت خودمان را ازدست بدهيم  ظرفيت زياد  به داشتن  گنج است وظرفيت نامتناهي گنج نامتناهي است واين گنج خازنش روح الامين ،يعني روح القدس است كه در وجود  ماست كه همان  قابليت ماست
زهرا عباسی : چه تشبیه زیبا و جالبی . بسیار از این مطلب لذت بردم البته چون برایم قابل فهم تر از مابقی مطالبتان بود ممنونم دوست عزیزعلی کارگر :  ممنون خانم زهرا عباسی عزیزچون به هر فکری که دل خواهی سپرد….از تو چیزی در نهان خواهند بردپس بدان مشغول شو کان بهترستتا ز تو چیزی برد کان کهترست .هر چه اندیشی و تحصیلی کنی / می درآید دزد از آن سو کایمنی.. مولانا ..می فرماید به هرچیزی که مشغول شوی و دل بسپاری از سویی دیگر چیزی از تو می برند مثل گرفتن وقت  بنابراین به موضوعی برتر و والاتر بپرداز تا از تو چیزهای بی ارزش بدزدند و به این صورت مقام خود را بالاتر ببر ..تو هر قدر که اندیشه کنی و هر چه به دست آوری . دزد از همان جا که احساس امنیت می کنی بر تو حمله می کند .

حکمت وجود رنج چیست ؟

قسمت اول : وقتی انسان آموخت که چگونه با رنج هایش تنها بماند آن وقت دیگرچیز زیادی نمانده که یاد نگرفته باشد آلبر کامو

رنج، یک مشکل نیست و نمی‌توان آن را کم کرد چون مقدار آن ثابت است، اما می‌توان مقدار “تحمّل“ را تغییر داد. توان انسانها قابل دستکاری است و می‌توان آن را کم یا زیاد کرد.
به رنج اندر است ای خردمند گنج
نیابد کسی گنج نابرده رنج .
فردوسی .


رنج نارنج ، آتشین از عشق اوست
میفروزد روز و شب از نار او.
شاه داعی شیرازی

هرکسی هم رزمی ؛ هم خشمی ؛ هم رنجی دارد. هرکسی هم بزمی؛ هم دستی ؛هم گنجی دارد ت آنکه هم رنج توست،می داند چه کسی رنج تورا می خواهد. .فرید . اگر می خواهید صبح ها زود از خواب بیدار شوید، باید کاری کنید که لذت بیداری در صبح از لذت خوابیدن بیشتر شود.

حتمآ شنید ه اید که زندگی مثل پیانو است، دكمه های سیاه برای غم ها و دكمه های سفید برای شادی ها. اما زمانی می توان آهنگ زیبایی نواخت كه دكمه های سفید و سیاه را با هم فشار دهی.

ای عزیز! دنیا گنج است و مار….عده ای با گنج بازی می کنند و عده ای با مار..شمس …. گنج وجودما استعداد ماست،، بسياري ازاوقات مهمترين ارزش هرچيزي به استعدادش وبه آن جاي خالي اش است، يك كوزه مهمترين بخش كوزه همان خالي بودنش است وگرنه بقيه اش ارزشي ندارد ؛اين استعدادوقابليت براي قبول آن آب رحمت ، اين گنج وجود ماست وما نبايد خودمان را از آب شور پر كنيم و قابليت خودمان را ازدست بدهيم ظرفيت زياد به داشتن
گنج است وظرفيت نامتناهي گنج نامتناهي است واين گنج خازنش روح الامين ،يعني روح القدس است كه در وجود ماست كه همان قابليت ماست

سایکوپت ها

مهمترین نقص افراد سایکوپت اینه که نمی توننند نتایج کارهاشون را ببینند و از رسوایی و گیر افتادن نمی ترسند اصولآ بخش ترس در وجودشان نیست و متوجه عواقب کارهاشون نیستند مثلآ وقتی از این خانم فرانسوی بخاطر نفوذ در ضمیر نا خودگاه می پرسیدم از چه حیوانی بیشتر خوشت بیاد جواب می داد از گربه و وقتی می پرسیدم چرا می گفت برای اینکه گربه حیوان راحتی هر جا بخواد میره هر جای هم بخواد همونجا دستشوی خودش هم میکنه فهمیدم با موجودی بی چشم روح مواجه شدم چون هر ووقت در خیابان قدم میزدیم و هر وقت به دستشوئ احتیاج داشت همونجا بدون کوچترین خجالتی مثل گربه ها کارش را میکرد سایکوپتها فوق العاده افراد باهوش ، پر رو و جذاب و کاملآ دروغگو هستند برای استفاده حرفهای به من می گفت که سابقه نداشته حتی شیرین به فرهاد گفته باشه بالاخره حقه ای که زده بود گرفت و بنده بیشتر پولی را که داشتم به او قرض دادم به این شکل که موقع دادن اجاره ام بهم برگردونه اما اون نه تنها پول را پس نداد انکار هم میکرد که تو دروغ میگی اونجا بود که به درستی ضرب المثل های فارسی یقین پیدا کردم که گربه بی چشم و روه و اون ماه هر شب برای خواب به شیلتر رفتم و بعد هم از اون محل رفتم ده سال در حال استراحت و انجام کارهای معمولی خود بودم که با دومین زنی که بیماری سایکوپت داشت و بنده متاسفانه اینرا نمی دانستم آشنا شدم برای مثال وقتی ازش می پرسیدم از چه حیوانی خوشت میاد میگفت از همشون و وقتی می پرسیدم چرا با صدای بلند جواب می داد چون اونها مثل تو اینقدر حرف نمی زنند فهمیدم با آدم فوق العاده خودخواهی که حرف هیچکسی را گوش نمی کندو تحمل شنیدن حرف راست ونصیحت و پند را ندارد .روبرو شدم . اگر کتاب چاخان نوشته عزیز نسین را نخوندید حتمآ توصیه می کنم بخونیدداستان اینکه چطور مردم گیر سایکوپتها می افتند و بقیه از بیرون میگند مگه میشه ؟ مگه احمقی که گولش را خوردی ؟ و بعد خودشون در دام می افتند اسم کتاب را در گوگل سرج کنید در قسمتی از کتاب نوشته شده : 
توی مسافرانی که پیاده شدند قیافه یک نفر خیلی جلب توجه کرد.. طرز لباس پوشیدنش و رفتار و حرکاتش به مردم این منطقه هیچ شباهتی نداشت.

ساک آبی رنگی را که پر از کتاب و مجله بود به زمین گذاشت … گرد و خاک لباسش را با دست‌هایش تکان داد. بدون توجه به نگاه‌های کنجکاو دهاتی‌ها چند لحظه‌ای اطراف را نگاه کرد.. وقتی مطمئن شد نشانی‌هایش صحیح است و اشتباهی نیامده ساکش را برداشت وبا قدم‌های محکم از جاده خاکی به طرف میدان قصبه به راه افتاد… این افراد چه مرد و چه زن که به فراوان در اطراف دیده می شوند در جذب و سواستفاده از بقیه خیلی موفق ترن هوش زیاد آنها باعث جذب دیگران می شود در همه جای دنیا مردها ابتدا عاشق روح آزاد و سرکش این افراد میشوند احساس می کنند رویاهای سرکش خودشون در وجود این آدم که از هیچ چیزی نمی ترسه ( چون احساس درس وجودشون نیست ) می بینند و به شدت جذبش میشوند و اونها هم با همه وجود از او استفاده میکنند.‎تمام منظور بنده این بود که روح وجود داره و اگر شما به اون اعتقاد داشته باشی همانطور که بنده دارم ، می تواند برایت کشف اعجاب کند و جسم تو را هر چند که ضعیف شده باشد نجات دهد ریشه انگ و برچسب به بیماران روانی مربوط به دوران قدیم بود «بیماری های روانی از دیرباز بوده و بشر مانند بیماری های جسمی با آن درگیر بوده است اما چون دانش کافی و تفسیر علمی از بیماری های روانی نداشته است، آن را به جن (جنون یا جن زدگی) و مشکل روح تعبیر می کرده و این دیدگاه تا امروز هم ادامه یافته و بیماری های مربوط به روان را بعضی ها به اشتباه، با عنوان بیماری های روحی ذکر می کنند؛ در صورتی که این دیدگاه، غلط است و از نظر روان پزشکان، بیماری های روانی مربوط به تغییراتی است که در مغز رخ می دهد.
توی مسافرانی که پیاده شدند قیافه یک نفر خیلی جلب توجه کرد.. طرز لباس پوشیدنش و رفتار و حرکاتش به مردم این منطقه هیچ شباهتی نداشت.

ساک آبی رنگی را که پر از کتاب و مجله بود به زمین گذاشت … گرد و خاک لباسش را با دست‌هایش تکان داد. بدون توجه به نگاه‌های کنجکاو دهاتی‌ها چند لحظه‌ای اطراف را نگاه کرد.. وقتی مطمئن شد نشانی‌هایش صحیح است و اشتباهی نیامده ساکش را برداشت وبا قدم‌های محکم از جاده خاکی به طرف میدان قصبه به راه افتاد.Oct. 31, 2020 12:59 p.m.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://negahpub.com/shop/fictions/foreign-fictions/%25DA%2586%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25A7%25D9%2586/&ved=2ahUKEwiHrva8pd_sAhWkVN8KHd4mAKsQFjATegQIBxAB&usg=AOvVaw2lrSmb7kxDtY1_NvtdewuP

.داستان من و سارا  و زندگی مشترک برای دوسال ،  سارا یک دختر کانادائی و بسیار باهوش و هنرمند است که متاسفانه سالهاست به انواع مواد مخدر  معتاد شده است و از آنجایی که از واقعیت ها را باید گفت مخصوصآ بخاطر اینکه  تنها پسر نازنین و مادر و خواهر  تحصیلکرده اش الان در فیس بوک از دوستان خوب بنده   نیز هستند  این عکس ها زمانی بود که خوشبختانه بنده اثر خوبی روی این دختر هنر مند گذاشتم ولی زیاد دوامی نداشت چون گفت مواد مخدر را دوست داره و هیچوقت هم قصد ترک آنرا ندارد  ماجرا  این جوری شروع شد یک از روز ها که به محل آپارتمان جدیدی که سالها برای آن در نوبت بودم میرفتم سارا را در وسط آشغال ها دید م  گفتم آنجا چکار میکنی گفت دنبال وسائل صوتی برای فروش میگرد م گفتم جی مثلآ گفت سی دی صبط صوت سی دی پلایر ، هر چیز ارزش چند دلار داشته باشه برای من کافیه بنده هم چون در ونکور کانادا یکروز از قبیل این نوع وسایل به مغاره ها میفروختم چند تای دستگاه و سیدی نو از قدیم داشتم که گفتم چون احتیاجی به آنها ندارم برای شما بلافاصله لبخندی زد و برای گرفتن آنها با من از آسانسور بالا آمد بالا آمدن او همان و ماندن او همان شاید باورتان نشود همان طور که سال اول باور نمیکردم  با وجودی که ما بهترین سکورتی را داشتیم یکبار بیشتر زنگ نزدم چون واقعآ افراد تحصیل کرده و آشنا به درد جامعه کانادایی خیلی کم  دارند  و برخوردشون با همه  سوا از مریض و آدم سالم یکی بود پلیس ها خیلی مودب تر و بهتر بودند لااقل افراد را از روی سوابق افراد بخصوص از سوابق پزشکی میشانداختن  و اطلاع داشتند صبر و تحملوشن و نحوه بخوردشون خیلی بهتر از سکورتی محل ما بود بهر صورت می آمدند و چون از سوابق بیماری سارا خبر داشتند سخت نمی گرفتند و با او زیاد برخورد  نمیکردند نهایت او را می بردند شیلتر و به من هم میگفتند اگر آمد درب را باز نکن این ماجرا به همین گونه ده بار تکرار شداو هم بد از شیلتر شاید حداکثر یکساعت بعد دوباره بر میگشت و چو میدانست من در خانه هستم ساعتها پشت درب در انتضار باز شدن درب بود ومی نشست اگر چند روز هم درب را باز نمکردی بنده هم اگر سوابق بیماری او را  میدانستم  سال اول بخصوص سخت نمیگرفتم سارا یک سایکوپت بود از نظر روانی با وجودی که این افراد از بهره هوش نسبتآ بالای برخوردار هستند اما از نظر عقلی مثل بچه ها میمانند  یک نمیکره از مغزشون عیب از عدم ناتوانی در ژن ها دارد و از نظر علمی مثل همان کور رنگ ها رنگ عاطفه را نمی بینند  دست به کارهای سخت نمیزنند هر جا بروند کار خانه و نظافت خدا نکنه بطور خلاصه بدون اینکه خودشون بخواهند متوجه درد و رنجی که به دیگران میدهند نیستند بالاخره این قدر مثل بچه ها پشت درب سر و صدا میکرد که من فکر کنم بیشتر بخاطر اینکه بهائی بودم نمی توانستم بی تفاوت باشم حتی چهار بار تلفن من در خانه خودم به سرقت رفت و هر بار سارا میگفت کار من نیست چهار بار به پلیس زنگ زدم و گزارش دادم و خواهش کردم حداقل به دوربین ها نگاه کنند و فقط بگند آیا غیر از سارا کس دیگری فلان روز کذایی بوده است و اینکه چهار بار جواب ندادند یعنی کار سارا بوده ولی من ساده دوباره دنبال مدرک بودم و هر بار من از دست او عصبانی میشدم سارا در این مورد بیشتر سکوت میکرد و قالب وقت ها میخندید یادم میاد مفصر کلاس که شده بودم هر وقت عصبانی میشدم بچه ها میخندیدند این بار از دست ماجراهای من  سارا میخندید  و پلیس ها لبخند میزدند  در  هر صورتی  در کانادا وظیفه پلیس ها یکی این است در جای که افراد سایکوپت زندگی میکنند  صاحبخانه را در جریان سابقه  روانی این افراد قرار دهند  پلیس های کانادایی متاسفانه در این مورد آتش به اختیار عمل میکنند دلشون برای یک سایکوپت  بخصوص اگر مریض باشه و اعتیاد بدی به هروئین داشته باشه بیشتر میسوزه  یشتر از پناهندگان و مهاجرین بی پول می سوزد دوسال تمام اندوخته های بنده به خریدن تلفن  اختصاص داشت  البته پلیس ها می آمدند برای سر کشی و میگفتند برای محافظت از شما می آئیم البته اینجور هم هست ولی یکی از وظایف اصلی پلیس ها همینه باید بیایند به محل زندگی این افراد و گزارش تهیه کنند فکر کنم باید سر کشی کنند صاحبخانه آیا سکته مغزی کرده است یا نه و اگر نه چرا ؟ اصولآ سایکوپت ها واقعآ مریضند و تحت حمایت رویال  (سلطنتی ) انگلستان هستند بهترین وکیل ها را دارند نمیگزارند این گونه افراد بیشتر از چهل .و هشت ساعت در زندان باشند مگر تشخیض قاضی بخاطر بهبود وضع بیمار بخاطر اعتیاد  که  آنهم حداکثر یک هفته تا دو هفته بیشتر اجازه ندارند اینگونه افراد را در حبس نگه دارند بالاخره ادامه را در کاینت ها بخوانید بالاخره دیدم راهی ندارم باید با این مسئله کنار بیام و قبل از رفتن  کمکش کنم مثلآ زمستان نباشه فصل تابستان باشه و یا  لااقل حالش بهتر بشه و تصمیم گرفتم برای اینکه وقتش پر بشه  کار های نظافتی که در خانه هست با میلغی مزد برای تشویق به او بدهم مثلآ  پاک کردن یخچال ده دلار ، تمیز کردن پذیرای ۵ دلار تمیز کردن حمام که خودش ترجیع میداد خودش بیشتر همان جا ساعتها در حال صرف کشیدن مواد و عمل تزریق  که متاسفانه هر دو ساعت یکبار هم انجام میداد  عکسی از  حمام را در کامینت ها میگذارم در واقع بخاطر وضیعت بهبودخود سارا بود که آپارتمان را پس دادم و دوباره محلی را برای سکونت اجاره کردم ، چون متاسفانه سارا از آزادی های که در خانه داشت سو، استفاده میکرد مثلآ بعضی وقت ها حتی از دستشویی بیرون نمی آمد  چند بار برای اینکار به پلیس زنگ زدم ،بالاخره هم گفتم فابده ای نداره باید آپارتمان را پس بدم کسی چه میدونه شاید خدای نکرده در هان حمام از تزریق می مرد و آنوقت خودم را تا آخر عمر نمی بخشیدم جالب اینه ما هیچ تماس فیزیکی از نظر عشقی و عاطفی نداشیم او وحشی و غیر دست یافتنی بود حتی روی پوستش نقش نگار کرده بود که وحشی و یکدانه است و  با سابقه ای که از او داشتم باور کردم ولی امیدوارم اون میدونه با کارهای که کردم به او نشان دادم که دوستی واقعی یعنی همین ها در اون زمان ها یادم میاد برای اینکه همه چیزها به اندازه دلخواه برای ما جور باشد از سه موسسه مالی ماهیانه پول قرض میکردم همینطور هما ن سال متوجه شدم اشکال در خیال داره  مثلآ بشقاب پرنده در آسمان می بینه  و همینطور از نشاط کافی بر خوردار نبود بعد از شش ماه تحقیق فهمیدم بخاطر اثرات بد انکتور ی است که بطور ماهیانه در بیمارستان  باید از اون استفاده کنه مشتاقات ا اولنیزا پین داره  که با داروهای دیگه همه با هم در انکجتور هر دو ماه باید آنها میزد سارا موقع تزریق برای روزها غیبت میکرد ولی پلیس ها هر جور بود بخاطر اینکه فکر میکردند برای سلامتی خوبه آونا پیدا و برای تزریق او را به بیمارستان می بردند  اصولا اثر ات بد  این دارو در سارا توهم و خستگی ایجاد میکرد به مادرش که نرس  بیمارستانی در واشنگتن است  تماس گرفتم  و مقداری از مدارک پزشکی او را فرستادم و آدرس بیمارستان و دکتر روانشناس و همینطور کیس ورکرش هم نیز به او دادم ولی به غیر از اینها نظر پلیس ها مهم بود که از نظر علمی اهمیت داشت شاید ده بار به جورهای مختلف به دوستان پلیسی که به واسطه او هر هفته برای سرکشی به ملاقات ما می آمدند همین مطالب را گفتم ، و  دلیل منطقی و زیر نویس علمی مطلب را هم آدرس دادم و شما  لطفآ همیشه برای سلامتی خود و افراد دیگر فقط اثرات بد و یا افکس های بد  هر داروی که مثل جعبه سیاه آن می باشد را به راحتی در گوگول  سرج کنید خدا را شکر  بالاخره تزریق این دارو به واسطه فعالیت مادر و بنده قحط شد و سال دوم روحیه سارا خانم به مراتب بهتر شد الان هر ماه سعی میکنم به دیدنش بروم  و مقداری از چیزهای که دوست داره براش میخرم و خبر سلامتی خانواده اش را به او و خبر سلامتی اورا نیز  به خانواده اش را مبدهم  شما   برای اینجور آدمها که تقصیر خودشون نیست و این نقض را از نظر ژنتیکی و علمی دارند و بعد هم بخاطر داشتن احتیاط حالشون از اینی هم که هست بدتر میشه و بد در جامعه بی کس و پناه رها میشوند لطفآ دعا کنید  مخصوصآ که سارا قلب پاک و نیت خوبی در مورد افراد جامعه   خودم بالاخره به این نتیجه رسیدم اگر واقعآ بخوام براش کار ی کنم همینه که بیشتر بخاطر سلامتی خود او  به جای دیگری برم اگر  جایی زیاد ی نباشه مجبور میشه بالاخره  دوزهای مصرفش را طولانی تر کنه بیشتر وقت ها هر  روز  یک بار با اشگ  و با دستکش های مخصوص  وسایل باقی مانده از تزریقش را در نالون های ویژه جمع میکردم
 اگر جمع نمیکردم برای سلامتی  health. اون و خودم خطرناک   بوداگر کتاب چاخان نوشته عزیز نسین را نخوندید توصیه میکنم  بخوانید داستان اینجوریه که چطور مردم گیر سایکوپتها می افتند و بقیه از بیرون میگند مگه میشه ؟ مگه احمقی که گولش را خوردی ؟ و بعد خودشون در دام می افتند اسم کتاب را در گوگل پیدا کنید 
همانطور که گفته شد .مهمترین نقص افراد سایکوپت اینه که نمی توننند نتایج کارهاشون را ببینند و از رسوایی و گیر افتادن نمی ترسند پنج درصد از جمعیت دنیا سایکوپت هستند و اصولآ بخش ترس در وجودشان نیست و متوجه عواقب کارهاشون نیستندانگ و برچسب به بیماران روانی مربوط به دوران قدیم بود «بیماری های روانی از دیرباز بوده و بشر مانند بیماری های جسمی با آن درگیر بوده است اما چون دانش کافی و تفسیر علمی از بیماری های روانی نداشته است، آن را به جن ( دیوانگی   جن زدگی و افرادی که روح پلید دارند ) و یا در نهایت آنرا مشکل خود فرد تعبیر می کردند و این دیدگاه به شکل دیگری  امروز هم ادامه یافته و  متاسفانه ، بعضی از روانشناسان  آنرا مربوط به روان میدانند و از آن به اسم بیماری های روحی ذکر می کنند؛ در صورتی که این دیدگاه، غلط است و از نظر روان پزشکان، بیماری های روانی مربوط به تغییراتی است که در مغز رخ می دهد.

نقل دو تجربه شخصی ..مهمترین نقص افراد سایکوپت اینه که نمی توننند نتایج کارهاشون را ببینند و از رسوایی و گیر افتادن نمی ترسند اصولآ بخش ترس در وجودشان نیست و متوجه عواقب کارهاشون نیستند مثلآ وقتی از یک خانم فرانسوی بخاطر نفوذ در ضمیر نا خودگاهاش می پرسیدم از چه حیوانی بیشتر خوشت بیاد جواب می داد از گربه و وقتی می پرسیدم چرا می گفت برای اینکه گربه حیوان راحتی و هر جا بخواد قضای حاجت میکنه  هر جای هم بخواد همونجا دستشوی خودش هم انجام میده آن موقع چون سایکوپت ها را نمی شناختم فکر میکردم  با موجودی بی چشم روح مواجه شدم چون هر ووقت در خیابان قدم میزدیم و هر وقت به دستشوئ احتیاج داشت همونجا بدون کوچترین خجالتی مثل گربه ها کارش را میکرد سایکوپتها فوق العاده افراد باهوش ، پر رو و جذاب و کاملآ دروغگو هستند برای استفاده حرفهای به معشوق خود میزنند که سابقه نداشته حتی شیرین به فرهاد گفته باشه بالاخره حقه ای که زده بود گرفت و بنده بیشتر پولی را که داشتم به او قرض دادم به این شکل که موقع دادن اجاره ام بهم برگردونه اما اون نه تنها پول را پس نداد انکار هم میکرد که تو دروغ میگی اونجا بود که به درستی ضرب المثل های فارسی یقین پیدا کردم که گربه بی چشم و روه و اون ماه هر شب برای خواب به شیلتر رفتم و بعد هم از اون محل رفتم
 ده سال در حال استراحت و انجام کارهای معمولی خود بودم که با دومین زنی که بیماری سایکوپت داشت و بنده متاسفانه اینرا نمی دانستم آشنا شدم برای مثال وقتی ازش می پرسیدم از چه حیوانی خوشت میاد میگفت از همشون و وقتی می پرسیدم چرا با صدای بلند جواب می داد چون اونها مثل تو اینقدر حرف نمی زنند فهمیدم با آدم فوق العاده خودخواهی که حرف هیچکسی را گوش نمی کندو تحمل شنیدن حرف راست ونصیحت و پند را ندارد .روبرو شدمکپی و پست فیس بوکhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2431076180530831&id=100008854172156

انسانی با سر سیاه

نگارنده زهرا عباسی
اثر هنري بسيار زيبا و عميق از جوزف ديز ، هنر مند فرانسوي ، نشان دهنده اروپا قبل از رنسانس مي باشد،توضيح نقاشي؛”…نقاش انساني را با سر سياه به تصویر میکشد که با جديت تمام قصد دارد پيرمردبيگانه اي را از غرق شدن و نابودي نجات دهد .پیر مرد نشان دهنده گذشته  ، و ریش او نشان دهنده میراث كهنه گذشتگان و خرافات است. فرزند نمادی از آینده و همسر نماد زندگی ، سرزمین ، عشق و صلح ، و آنها به او نزدیک ترین اشخاص و گزینه ها هستند اما او مصمم است که  پيرمرد بيگانه و دورتر را نجات دهد که آینده ای ندارد و این نماد نمايانگر تمايل انسان به نگه داشتن باورهايش حتی اگر اشتباه باشند است .كه نتیجه آن ادامه وضع گذشته و نابودي آینده است .سر انسان در اين نقاشی به نشانه جهل و ناداني به رنگ سياه نشان داده شده است .و اين تابلو در كل نماينگر جهالت مقدس است .جهالت مقدس را نگه ميداريم  و آینده روشن را غرق در خرافات می‌کنیم …”ایجادکنیم … ” یک اثر هنری بسیار زیبا و عمیق از هنرمند فرانسوی جوزف دیس ، نماینده اروپا قبل از رنسانس. توضیحات نقاشی؛ “… نقاش مردی با سر سیاه را به تصویر می کشد که با جدیت قصد دارد پیرمردی را از غرق شدن و نابودی نجات دهد. پیرمرد نمایانگر گذشته است و ریش او نمایانگر میراث گذشته و خرافات است.  کودک نمادی از آینده و همسر نمادی از زندگی ، سرزمین ، عشق و صلح است و آنها افراد و گزینه های نزدیک به او هستند ، اما او مصمم است که پیرمرد بیگانه و دور را که آینده ای ندارد نجات دهد  و این نماد نشان دهنده تمایل انسان به این است که داشتن باورهایی حتی اگر اشتباه باشد. نتیجه ادامه گذشته و نابودی آینده است. سر انسان در این نقاشی به نشانه جهل و نادانی با رنگ سیاه نشان داده شده است.  و این نقاشی به طور کلی نشان دهنده جهل مقدس است. ما جهل مقدس را حفظ می کنیم و آینده روشن را در خرافات غرق می کنیم …  ،  همانطور که خانم زهرا عباسی اشاره نمودند  :.نقاش انساني را با سر سياه به تصویر میکشدو این نتیجه گرفته میشودجهالت مقدس را نگه ميداريم  و آینده روشن را غرق در خرافات می‌کنیم اصولآ رنگ ها اشکالی نمادین هستند   و  در بحث تفکیک آنها  پارانتز ها ی نژادی مانند تشبیه جهل به رنگ سیاه مطرح  نیست  اینها مانند یک تشبیه و مثال است و در مثال جایی برای مناقشه نیست  بالاخره نماد جهل را باید با درک عمیق در ترکیب رنگی که سیاه دارد جستجو کرد از رنگ سیاه  همیشه به عنوان نماد دنیای ناشناخته و پنهان استفاده شده استگفته شده از سیاهی بالاتر رنگی نیست زیرا رنگ مشکی در واقع جذب تمام رنگ ها و عدم وجود نور است. مشکی یکی از رنگ های خنثی بوده که همیشه در نقاشی برای توصیف قدرت و  جهل و تاریکی و مرگ به کار می رفته است  و مهم نتیجه ای است که گرفته میشود، انسان به نگه داشتن باورهايش حتی اگر اشتباه باشند .نتیجه آن ادامه وضع گذشته و نابودي آینده است ..

https://giphy.com/gifs/Vum0z6SK88k1UIzNPOhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.sky.homeinteriorphotoframe

زهرا عباسی

نگارنده زهرا عباسی
اثر هنري بسيار زيبا و عميق از جوزف ديز ، هنر مند فرانسوي ، نشان دهنده اروپا قبل از رنسانس مي باشد،توضيح نقاشي؛”…نقاش انساني را با سر سياه به تصویر میکشد که با جديت تمام قصد دارد پيرمردبيگانه اي را از غرق شدن و نابودي نجات دهد .پیر مرد نشان دهنده گذشته  ، و ریش او نشان دهنده میراث كهنه گذشتگان و خرافات است. فرزند نمادی از آینده و همسر نماد زندگی ، سرزمین ، عشق و صلح ، و آنها به او نزدیک ترین اشخاص و گزینه ها هستند اما او مصمم است که  پيرمرد بيگانه و دورتر را نجات دهد که آینده ای ندارد و این نماد نمايانگر تمايل انسان به نگه داشتن باورهايش حتی اگر اشتباه باشند است .كه نتیجه آن ادامه وضع گذشته و نابودي آینده است .سر انسان در اين نقاشی به نشانه جهل و ناداني به رنگ سياه نشان داده شده است .و اين تابلو در كل نماينگر جهالت مقدس است .جهالت مقدس را نگه ميداريم  و آینده روشن را غرق در خرافات می‌کنیم …”ایجادکنیم … ” یک اثر هنری بسیار زیبا و عمیق از هنرمند فرانسوی جوزف دیس ، نماینده اروپا قبل از رنسانس. توضیحات نقاشی؛ “… نقاش مردی با سر سیاه را به تصویر می کشد که با جدیت قصد دارد پیرمردی را از غرق شدن و نابودی نجات دهد. پیرمرد نمایانگر گذشته است و ریش او نمایانگر میراث گذشته و خرافات است.  کودک نمادی از آینده و همسر نمادی از زندگی ، سرزمین ، عشق و صلح است و آنها افراد و گزینه های نزدیک به او هستند ، اما او مصمم است که پیرمرد بیگانه و دور را که آینده ای ندارد نجات دهد  و این نماد نشان دهنده تمایل انسان به این است که داشتن باورهایی حتی اگر اشتباه باشد. نتیجه ادامه گذشته و نابودی آینده است. سر انسان در این نقاشی به نشانه جهل و نادانی با رنگ سیاه نشان داده شده است.  و این نقاشی به طور کلی نشان دهنده جهل مقدس است. ما جهل مقدس را حفظ می کنیم و آینده روشن را در خرافات غرق می کنیم …  ،  همانطور که خانم زهرا عباسی اشاره نمودند  :.نقاش انساني را با سر سياه به تصویر میکشدو این نتیجه گرفته میشودجهالت مقدس را نگه ميداريم  و آینده روشن را غرق در خرافات می‌کنیم اصولآ رنگ ها اشکالی نمادین هستند   و  در بحث تفکیک آنها  پارانتز ها ی نژادی مانند تشبیه جهل به رنگ سیاه مطرح  نیست  اینها مانند یک تشبیه و مثال است و در مثال جایی برای مناقشه نیست  بالاخره نماد جهل را باید با درک عمیق در ترکیب رنگی که سیاه دارد جستجو کرد از رنگ سیاه  همیشه به عنوان نماد دنیای ناشناخته و پنهان استفاده شده استگفته شده از سیاهی بالاتر رنگی نیست زیرا رنگ مشکی در واقع جذب تمام رنگ ها و عدم وجود نور است. مشکی یکی از رنگ های خنثی بوده که همیشه در نقاشی برای توصیف قدرت و  جهل و تاریکی و مرگ به کار می رفته است  و مهم نتیجه ای است که گرفته میشود، انسان به نگه داشتن باورهايش حتی اگر اشتباه باشند .نتیجه آن ادامه وضع گذشته و نابودي آینده است ..

https://giphy.com/gifs/Vum0z6SK88k1UIzNPO
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sky.homeinteriorphotoframe