من و تو میتوانیم بپریم

قورباغه به کانگورو گفت: من و تو میتوانیم بپریم. پس اگر با هم ازدواج کنیم بچه مان می تواند از روی کوه ها یک فرسنگ بپرد، و ما می توانیم اسمش را «قورگورو» بگذاریم. کانگورو گفت: “عزیزم” چه فکر جالبی! من با خوشحالی با تو ازدواج می کنم

اما درباره ی قورگورو، بهتر است اسمش را بگذاریم «کانباغه». هر دو بر سر «قورگورو» و «کانباغه» بحث کردند و بحث کردند. آخرش قورباغه گفت: برای من نه «قورگورو» مهم است و نه «کانباغه». اصلا من دلم نمی خواهد با تو ازدواج کنم.

کانگورو گفت: بهتر. قورباغه دیگر چیزی نگفت. کانگورو هم جست زد و رفت. آنها هیچ وقت ازدواج نکردند، بچه ای هم نداشتند که بتواند از کوه ها بجهد و تا یک فرسنگ بپرد. چه بد، چه حیف که نتوانستند فقط سر یک اسم توافق کنند.

این قصه ی زیبا از شل سیلور استاین مفهوم جالبی دارد. «پتانسیل موجود برای دستاوردهای بزرگ، قربانی اختلاف نظرهای کوچک می شود.» هر آدمی درون خود کوزه ای دارد که با عقاید، باورها و دانشی که از محیط اطرافش می گیرد پر می شود. این کوزه اگر روزی پر شود یاد گرفتنِ آدمی تمام می شود.

نه که نتواند، دیگر نمی خواهد چیز بیشتری یاد بگیرد.  پس تفکر را کنار می گذارد و با تعصب از کوزه ی باورهایش دفاع می کند و حتی برای آن می میرد اما آدم غیرمتعصب تا لحظه ی مرگ در حال پر کردن کوزه است

..https://g.page/taiziz?gm on Google:

و صدها بار محتوای آن را تغییر می دهد. اگر شما مدتی ست که افکارتان تغییر نکرده، بدانید که این مدت فکر نکرده اید. آب هم اگر راکد بماند فاسد می شود. آنچه ما را ویران می کند باورهای غلط و تعصباتی است که به خودمان اجازه ی دگربینی و دگرگونی آنها را نمی دهیم.

..https://g.page/taiziz?gm on Google: 

.

یه پسر و دختر کوچولو داشتن با هم بازی میکردن پسر کوچلو  یه سری تیله داشت و دختر کوچولو چند تایی شیرینی با خودش داشت پسر کوچولو به دختر گفتمن همه تیله هامو بهت میدم ، تو همه شیرینیاتو به من بدهدختر کوچولو قبول کردپسر کوچولو بزرگترین و قشنگترین تیله را یواشکی واسه خودس گذاشت کنار و بقیه را به دختر داد اما دختر کوچلو همون جوری که قول داده بود   تمام شیرینی هاشو به پسرک داد

همون شب دختر کوچولو با آرامش تمام خوابیدو خوابش برد ولی پسر کوچلو نمی تونست بخوابه

چون به این فکر  میکرد  همونطوری که خودش بهترین تیله اشو یواشکی پنهان کرده شاید دختر کوچلو هم مثل اون

یه خورده از شیرینی هاشو قایم کرده و همه شیرینی ها رو بهش نداده

Naghmeh Shakibaie

به قول نیچه:  «باورهای غلط از حقایق خطرناک، ویران کننده ترند»